Chi tiết quy trình tuyển dụng

Last updated December 24, 2019

 • 01
  Ứng viên gửi CV + Portfolio về địa chỉ mail:
  Ho Chi Minh jobs@bom-bus.com
 • 02
  BOMBUS sẽ gửi email xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ apply.
 • 03
  CV + Portfolio sẽ được gửi đến bộ phận chuyên môn đánh giá và có kết quả review sau 3 - 5 ngày.
 • 04
  Đối với những hồ sơ chưa đạt yêu cầu, BOMBUS sẽ gửi thư cảm ơn kèm feedback.
 • 05
  Đối với những hồ sơ đạt yêu cầu, BOMBUS sẽ liên hệ các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu tham gia test chuyên môn theo thời gian quy định của từng vị trí. Kết quả test sẽ có trong 3 - 5 ngày.
 • 06
  Những ứng viên có bài test chưa đạt yêu cầu, BOMBUS gửi mail cảm ơn và feedback.
 • 07
  Những ứng viên có bài test đạt yêu cầu, BOMBUS sẽ liên hệ để hẹn lịch phỏng vấn.
 • 08
  BOMBUS sẽ gửi thư mời phỏng vấn qua email kèm form khảo sát. Ứng viên xác nhận lịch phỏng vấn và gửi lại form khảo sát trước thời gian phỏng vấn diễn ra.Kết quả test sẽ có trong 5 - 10 ngày.
 • 09
  Những UV chưa đạt yêu cầu trong interview, BOMBUS gửi thư cảm ơn kèm feedback.
 • 10
  Những UV đạt yêu cầu trong buổi PV, BOMBUS sẽ liên hệ hẹn lịch gia nhập BOMBUS.
 • 11
  BOMBUS gửi thư mời nhận việc kèm theo các form thông tin ứng viên, phiếu thông tin nhân viên, danh sách hồ sơ cần nộp trong ngày nhận việc.

Quy trình phỏng vấn

Last updated December 24, 2019

 • 01
  BOMBUS liên hệ ứng viên thông báo kết quả Test và hẹn lịch phỏng vấn phù hợp với thời gian của 2 bên.
 • 02
  Sau khi thống nhất thời gian phỏng vấn, BOMBUS gửi thư mời phỏng vấn qua email và đính kèm form khảo sát.
 • 03
  Ứng viên sau khi nhận được thư mời phỏng vấn vui lòng gửi lại email xác nhận kèm theo form khảo sát đã điền đầy đủ thông tin cho BOMBUS sớm nhất có thể.
 • 04
  BOMBUS sẽ thông báo kết quả phỏng vấn từ 5-10 ngày sau khi buổi phỏng vấn diễn ra.